Forside Forfatterne Foredrag Diskussion Se og hør om bogen Kompetencehjulet Køb bogen

... generelt kan bogen kraftigt anbefales til alle, der interesserer sig for danskfaget. Dens modeller kan inspirere til en diskussion af fagets rolle i dag. Helge Christiansen i Undervisere

Thorkild Hanghøj
Jeppe Bundsgaard
Eva T. Christiansen
Karen Monrad
Rasmus Fink Lorentzen
Helle Rørbech
Betina Poulsen

Rasmus Fink Lorentzen

Mit bidrag til Kompetencer i dansk handler om litteratur og de kompetencer som litteraturundervisningen kan være med til at udvikle.

 

Til daglig arbejder jeg som adjunkt i dansk på Læreruddannelsen i Århus, VIA University College.

 

For tiden forsker jeg i disse områder:

- udviklingen af en didaktik som omhandler nye multimodale tekstformer

- hjemmesiden i seminarieundervisningen

- kompetenceorienteret undervisning m.s.h.p. litteratur

 

Publikationer

Kompetenceudvikling i mødet med det fiktive. En fænomenologisk undersøgelse af forholdet mellem menneske, fiktion og kompetencer i det moderne samfund, speciale, Danmarks pædagogiske universitet, 2006.

 

www.rasmus-fink-lorentzen.dk. Hjemmeside som handler om min undervisning. Her kan mit speciale o.a. frit downloades.

 

Kontaktoplysninger

Rasmus Fink Lorentzen

rasmus@pocketlife.dk

Løvagervej 48

8530 Hjortshøj

Tlf.: 86101957

Mobil: 28777385

 

 

Designed by Free CSS Templates
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher