Forside Forfatterne Foredrag Diskussion Se og hør om bogen Kompetencehjulet Køb bogen

... generelt kan bogen kraftigt anbefales til alle, der interesserer sig for danskfaget. Dens modeller kan inspirere til en diskussion af fagets rolle i dag. Helge Christiansen i Undervisere

Thorkild Hanghøj
Jeppe Bundsgaard
Eva T. Christiansen
Karen Monrad
Rasmus Fink Lorentzen
Helle Rørbech
Betina Poulsen

Jeppe Bundsgaard

Mit bidrag til Kompetencer i dansk handler om kommunikationskritisk kompetence.


Til daglig arbejder jeg som lektor i kommunikative kompetencer på Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Her beskæftiger jeg mig på den ene side med hvordan it kan anvendes til at forandre de måder vi underviser på i dag, i retning af mere projektorganiserede undervisningsformer og på den anden side med hvordan indholdet i undervisningen må forandre sig i lyset af de samfunds- og arbejdsmæssige forandringer vores kommunikations-, videns- og netværkssamfund gennemgår.


Mine forskningsområder er for tiden:

- Praksisstilladserende interaktive platforme

- Kommunikative kompetencer

- Kompetenceorienteret undervisning

Udvalgte publikationer

Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder, I: Cursiv. DPU, 2007. www.dpu.dk/cursiv.


Danskfagets it-didaktik (sammen med Lisbet Kühn). Gyldendal, 2007. www.it-didaktik.dk.


Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark, 2005. www.did2.bundsgaard.net.

Kontaktoplysninger

Jeppe Bundsgaard, jebu@dpu.dk

Krengerupvænget 59

5230 Odense M

Tlf.: 65741966

Mobil.: 31192607

Designed by Free CSS Templates
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
SmartSite Publisher